top of page

TELEMARKEN SAEMIEN FESTIVAALE

Nordic Sami Background design.jpg

Telemarken saemien festivaale er en todagers festival som består av film, musikk, utstilling, fagprogram, workshops, mat, og et spesielt pedagogisk program laget for barn.

 

Vi arrangerer festivalen midt i det nasjonalromantiske Telemark. Dette viser at det samiske er og har vært i hele Norge, i hele Sør-Norge og ikke kun Midt- og Nord-Norge.
 
Telemarken saemien festivaale skal samle mennesker fra bakgrunner for å få en bedre forståelse og verdsettelse av samene og deres bidrag til norsk kultur. Svært få vet om den mangfoldige samiske historien i Sør-Norge og Telemark, til tross for at sagaene og nye arkeologiske funn viser at det har bodd samer her langt tilbake i tid. 
 
Denne festivalen vil være den første i sitt slag i Sør-Norge. Mange av dagens nordmenn er lite kjent med den historiske eller kulturelle bakgrunnen til samer generelt, og spesielt gjelder dette i Sør-Norge. 

bottom of page